I Pracownie Fizyczna

 

 

Spis ćwiczeń z I Pracowni Fizycznej wraz z instrukcjami

Machanika. Elementy fizyki molekularnej
 
Elektrostatyka. Prądy stałe. Magnetostatyka.
 
Zjawiska elektromagnetyczne. Prąd zmienny.

 

Ciepło.

 

Drgania i fale.

 

Optyka geometryczna. Fotometria. Pomiary kolorymetryczne.

 

Modele budowy atomu. Badanie widm emisyjnych.

 

Elementy fizyki ciała stałego.

 

Kwantowe własności promieniowania.