XII Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków

Harmonogram XII Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków - 1-2 czerwiec 2017 r. - [pobierz]

Plakat konferencyjny - [pobierz]