Członkowie KNF

Nazwa Stanowisko Telefon Siedziba poczty Województwo Kraj
Mariusz Fleszar Skarbnik podkarpackie Polska
dr Mirosław Łabuz Opiekun KNF