Olimpiada Fizyczna - Komitet Okręgowy w Rzeszowie

Menu

Stronę zmodyfikowano:

Aktualności

Szanowni Państwo, drogie Zawodniczki i Zawodnicy!

Szanowni Państwo!

Jak co roku, w imieniu Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej w Rzeszowie, zapraszam do wzięcia udziału w tegorocznej, 67. Olimpiadzie Fizycznej. Rozwiązania zadań (część I i część II) należy przesłać w terminach do 13 października 2017 r. (Część I) i do 17 listopada 2017 r. (Część II) do Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej w Rzeszowie, pod adres:
dr Izabela Piotrowska
Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Rzeszowie
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Prof. St. Pigonia 1
35-310 Rzeszów
Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Olimpiadzie jest wypełnienie ankiety zawodnika, poprzez stronę http://www.kgof.edu.pl/rejestracja. Identyfikator otrzymany w wyniku rejestracji należy zamieścić na każdym arkuszu rozwiązań zadań wraz z imieniem i nazwiskiem autora pracy, w sposób opisany w treści zadań.

Szczegółowe wytyczne odnośnie rozwiązywania zadań i prezentacji rozwiązań znajdą Państwo w drukach z zadaniami. Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na:
1. Sporządzanie rozwiązań w sposób czytelny. Doświadczenia KOOF w Rzeszowie z ubiegłych lat wskazują, że niektóre prace, szczególnie te sporządzane przez zawodników odręcznie, są trudne do odczytania przez recenzentów. Może warto niekiedy rozważyć przygotowanie rozwiązań przy pomocy komputera i edytora tekstu?
2. Dokładne opisanie prac. Rozwiązania zadań należy zamieścić w kolejności zgodnej z ich numeracją. Wszystkie strony pracy powinny być ponumerowane. Na każdym arkuszu należy umieścić identyfikator otrzymany w trakcie rejestracji oraz nazwisko i imię autora pracy. Na pierwszym arkuszu pracy dodatkowo należy podać adres e-mail autora pracy oraz nazwę i adres szkoły.

Wyniki kwalifikacji zawodników OF do II etapu zostaną im przesłane na podane adresy e-mail.

Szczegółowy harmonogram tegorocznej Olimpiady, a także Regulamin Olimpiady umieszczony jest na stronie Komitetu Okręgowego w Rzeszowie, a także na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej w Warszawie. Życzę powodzenia w zmaganiach z zadaniami i sukcesów na Olimpiadzie!

dr Izabela Piotrowska
sekretarz KOOF w Rzeszowie

Wspierają nas: