ADRES DO KORESPONDENCJIZarząd ORz PTF
Instytut Fizyki UR
ul. Rejtana 16 A
35-959 Rzeszów

Kontakt: ORz PTF

  • Nr konta:  62 8642 1126 2012 1116 1204 0001  • ADRES WWW STRONY ODDZIAŁU:
    http://www.if.univ.rzeszow.pl/~orzptf/    Powrót