Lista członków Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Aktualny spis
W A Ż N E !
Informacja o zmianie systemu opłacania składek członkowskich PTF od 2010 roku oraz prenumeraty za Postępy Fizyki  [składki 2010]   Pismo [pdf]
Prosimy o uregulowanie zaległych składek za 2008, 2009 r. - do 31. 12. 2009

Ze względu na wymogi statutowe prosimy o dyscyplinę składkową.