Deklaracje • Deklaracja członkowska
 •    » www   » doc • Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
 • »  pisemnej deklaracji zrzeczenia się członkostwa
  »  skreślenia przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek przez okres dłuższy niż jeden rok pomimo pisemnego upomnienia.
  Żródło: » Statut PTF III.§ 9 p.3.pp.1 i 2  » Składki  Powrót