KONFERENCJEInstytut Fizyki UR IV Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków
Instytut Fizyki UR - 5 VI 2009
Czytaj w PDF RELACJA
Czytaj w PDF PROGRAMFIZYKA CZĘŚCIĄ KULTURY   24 - 25 X 2008Więcej >>

Zob. strony konferencji


Powrót