Prenumeraty


Postępy Fizyki - strona główna
 • POSTĘPY FIZYKI
 • »  przy opłaconych składkach

  »  od 2010 roku
  - nowe warunki prenumeraty!

 • postepy.fuw.edu.pl • » Od 2010 roku: zmiana zasad prenumeraty POSTEPÓW FIZYKI

  Członkowie, którzy chcą skorzystać z promocyjnej prenumeraty Postępów Fizyki powinni opłacić składkę za 2010 rok do końca stycznia br.

  Od 2010 roku składki powinny być wniesione przelewem bankowym lub elektronicznym albo przekazem bankowym na konto:
  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizycznego
  Warszawa, ul. Hoża 69
  PKO Bank Polski konto nr: 19 1020 1097 0000 7802 0001 3128
  z zaznaczeniem tytułu wpłaty: imię i nazwisko, składka członkowska 2010  » Do 2009 roku:
  » prenumeratę zgłaszamy u Skarbnika lub wpłacamy na konto Oddziału:


  Polskie Towarzystwo Fizyczne ORz
  Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok O. w Rzeszowie

  62 8642 1126 2012 1116 1204 0001

  Tytułem: Postępy Fizyki - prenumerata (rok)

  Powrót