1 % podatku na rzecz PTF


Polskie Towarzystwo Fizyczne uzyskało 24.01.2006 status organizacji pożytku publicznego (KRS: 0000051642) i dzięki temu może korzystać z przysługujących tym organizacjom uprawnień, m.in. otrzymywania 1% należnego podatku przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Liczymy, że członkowie i sympatycy wesprą działalność Towarzystwa.


Jak przekazać 1% PTF - za rok 2007

Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku za 2007 r. (w roku 2008):
- nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%;
- odpis 1% można przekazać tylko na rzecz jednej organizacji;

- należy wskazać w zeznaniu podatkowym PTF jako OPP i kwotę odpisu - nie przekraczającą 1% należnego podatku;

- przekazując 1% na rzecz Oddziału Rzeszowskiego PTF należy:.

- informację tę zamieścić w rubryce:
Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem
znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego
(poz.135-PIT28, poz.311-PIT36, poz.107- PIT36L, poz.123-PIT37, poz.59-PIT38).

Przykładowy tekst do zmieszczenia:
1% na rzecz Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

W odpowiedniej rubryce PIT wskazując OPP nalezy wpisać nazwę:

Polskie Towarzystwo Fizyczne
numer KRS 0000051642


Kwoty odpisów zostaną wpłacone na jedno wskazane organizację konto:
- organizacja nie będzie mogła się dowiedzieć, kto przekazał jej 1% - dowie się tylko,
z jakiego urzędu pochodzi otrzymana kwota;
- wpłaty organizacji będą wpływać na konta organizacji w terminie trzech miesięcy od terminu składania zeznań podatkowych, czyli do końca kwietnia (odpisy otrzymane od tzw. ryczałtowców) i do końca lipca (odpisy od tzw. liniowców i rozliczających się według tzw. skali podatkowej).


Równocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą podjętą na Zjeździe Delegatów w 2007 r. podział wpłat - jeśli zaznaczono wyraźnie, jako beneficjenta dany Oddział - od członków wspierających i darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego jest następujący:
  • na działalność Oddziałów przeznaczone będzie 60% wpłat,
  • na działalność ogólną PTF 40% wpłat,
    jeżeli zawarte umowy nie stanowią inaczej.
Aby Oddział mógł ubiegać się o przekazanie środków przez ZG, o dokonanej darowiźnie prosimy poinformować Skarbnika Oddziału.


Powrót