Składka członkowska


Od 2010 roku:  Pismo [pdf]

» składki powinny być wniesione - do końca I kwartału br. (do 31 marca)
- przelewem bankowym lub elektronicznym albo przekazem bankowym na konto:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Warszawa, ul. Hoża 69
PKO Bank Polski konto nr: 19 1020 1097 0000 7802 0001 3128


z zaznaczeniem tytułu wpłaty: imię i nazwisko, składka członkowska 2010

»   pracownicy samodzielni (prof., dr hab.) - 82 zł
»   studenci i młodzi pracownicy (do 3 lat pracy) - 24 zł
»   emeryci i renciści są zwolnieni z płacenia składki
»   pozostali członkowie - 48 zł.
 
» Członkowie, którzy chcą skorzystać z promocyjnej prenumeraty Postępów Fizyki powinni opłacić składkę do końca stycznia br.
 
 • Członkowie wspierający (instytucje, firmy, itp.)
 • »  minimalna składka - 500 zł [więcej]
   
 • Z uwagi na III.§ 9 p.3.2 Statutu PTF prosimy o regularne opłacanie składek.


 • A R C H I W U M
  SKŁADKI I WPŁATY - do 31.12.2009 roku
 • Rok: 2009, 2008
 • »   pracownicy samodzielni (prof., dr hab.) - 82 zł
  »   studenci i młodzi pracownicy (do 3 lat pracy) - 24 zł
  »   emeryci i renciści są zwolnieni z płacenia składki
  »   pozostali członkowie - 48 zł.
   
 • Rok: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003
 • »   pracownicy samodzielni (prof., dr hab.) - 72 zł
  »   studenci i młodzi pracownicy (do 3 lat pracy) - 24 zł
  »   emeryci i renciści są zwolnieni z płacenia składki
  »   pozostali członkowie - 42 zł.

 • Członkowie wspierający (instytucje, firmy, itp.)
 • »  minimalna składka - 500 zł [więcej]

 • Członkowie Oddziału Rzeszowskiego PTF - do 31.12.2009 - dokonują wpłat na konto:

 • Polskie Towarzystwo Fizyczne ORz
  Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok O. w Rzeszowie

  62 8642 1126 2012 1116 1204 0001

  Tytułem: składka członkowska (rok)


  Placówki PBS - zobacz
  [placówki PBS]

  [przykładowy odcinek wpłaty]

 • Składki można również zapłacić u skarbnika w czasie spotkań Oddziału.
 • Z uwagi na III.§ 9 p.3.2 Statutu PTF prosimy o regularne opłacanie składek.


 • Od 2003 r.
  Zarząd Główny PTF nie pośredniczy w zbieraniu składki członków indywidualnych EPS (IOM)