WYKŁADY - KRONIKA

2007 - 2009

  WYKŁADY OTWARTE w INSTYTUCIE FIZYKI UR- 2009 Więcej >>

  WYKŁADY OTWARTE w INSTYTUCIE FIZYKI UR- 16.05, 29.05.2008 Więcej >>

       22. 11. 2007 - godz. 16.30

       Wykład naukowy nt.:

  PEWNE WŁASNOŚCI NUMERYCZNYCH MODELI PROPAGACJI ŚWIATŁA

        Dr A. Sokołowski, PRz Rzeszów
        Instytutu Fizyki UR, al. Rejtana 16a, Rzeszów (bud. A2, sala 42).

       16. 11. 2007 - godz. 12.00

       Wykład otwarty z pokazami nt.:

  KOMPUTER JAKO PRZYRZAD FIZYCZNY
Strony firmy Eduka - FRSK Sp. z o.o
       Wyposażenie dydaktyczne do eksperymentów fizycznych
       (na przykładzie zestawów do optyki i fizyki współczesnej)


        dr M. Klisowska - IF UR Rzeszów; K. Szulowski, A. Rodak, Eduka - FRSK
        Instytutu Fizyki UR, al. Rejtana 16a, Rzeszów (bud. A2, sala 60).
Plakat w formacie .pdf

Plakat w formacie .doc

       1. 06. 2007 - godz. 12.15

       Wykład otwarty - w ramach II KMF - nt.:

  STRUKTURY NISKOWYMIAROWE

        Prof. UR, dr hab. I. Tralle, IF UR Rzeszów
        Instytutu Fizyki UR, al. Rejtana 16a, Rzeszów (bud. A2, sala 60).
Program konferencji

       24. 05. 2007 - godz. 12.15

       Wykład otwarty nt.:

  Implikacje filozoficzne dzieła Kopernika. Kosmologia Giordano Bruno

        dr M. Klisowska, IF UR Rzeszów
        Instytutu Fizyki UR, al. Rejtana 16a, Rzeszów (bud. A2, sala 60).
Slajdy w formacie .pdf

Galeria zdjęć - zob.

       26.01.2007 - godz. 16.30.
   Spotkania z fizyką w Laboratorium Magnetyzmu Ziemskiego
          i Laboratorium Fizyki Atmosfery


        Justyna Pasternak, Mariusz Zając - st. III roku Fizyki Technicznej UR;
        op. nauk.-dyd.: dr Małgorzata Pociask, IF UR Rzeszów

        Instytutu Fizyki UR, al. Rejtana 16a, Rzeszów (bud. A2, sala 42).
Slajdy w formacie .pdf

Prezentacja

Galeria zdjęć - zob.


2006

Album zdjęć z Sesji Pytaniom odpowiedź, głosom echo. O poezji prof. G. Białkowskiego
Dr Małgorzata Klisowska, IF UR Rzeszów


Uroczysta Sesja O pięknie słów i gestów malowanych życiem
12 grudnia 2006, LO Rymanów
Slajdy w formacie .pdf

Analiza - tekst (fr)

Galeria zdjęć - zob.

       24.11.2006 - godz. 17.

       Sprawozdanie z wyjazdu do Obserwatorium Geofizycznego w Belsku:

  Spotkania z fizyką w Laboratorium Magnetyzmu Ziemskiego
          i Laboratorium Fizyki Atmosfery


        Justyna Pasternak, Mariusz Zając - st. III roku Fizyki Technicznej UR;
        op. nauk.-dyd.: dr Małgorzata Pociask, IF UR Rzeszów

        Instytutu Fizyki UR, al. Rejtana 16a, Rzeszów (bud. A2, sala 60).
Slajdy w formacie .pdf

Prezentacja

Galeria zdjęć - zob.

       20.10.2006 - godz. 17.

       Wykład otwarty nt.:

  FIZYKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

        prof. dr hab. Mikołaj Berczenko, IF UR Rzeszów
        Instytutu Fizyki UR, al. Rejtana 16a, Rzeszów (bud. A2, sala 60).

       18.05.2006 - godz. 14.15;              31.03.2006 - godz. 17.

       Wykład otwarty z pokazami nt.:

  Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice

        dr Małgorzata Pociask, IF UR Rzeszów
        Instytutu Fizyki UR, al. Rejtana 16a, Rzeszów (bud. A2, sala 60).
Slajdy w formacie .pdf

Prezentacja

Zdjęcia z 18.05.2006

Zdjecia z 31.03.2006
Powrót