Skład Zarządu


 • Zarząd od 2010 
 • do 2013

  »  Dr hab Marian Kuźma - przewodniczący   
  »  vacat - sekretarz   
  »  Dr Rafał Rak - skarbnik   
 • Członkowie Zarządu

 • »  Prof. dr hab. Mikołaj Berchenko
  »  Prof. dr hab. Stanisław Drożdż
  »  Dr Izabela Piotrowska
  »  Mgr Krystyna Zembrowska
  »  1 vacat


 • Zarząd I 2008 - XII 2009

 • »  Dr Małgorzata Klisowska - przewodnicząca   
  »  Dr Małgorzata Pociask - sekretarz   
  »  Mgr Leszek Pyziak - skarbnik   
 • Członkowie Zarządu

 • »  Mgr Andrzej Ceglarz
  »  Dr Tadeusz Jasiński
  »  Prof. dr hab. Ryszard Kępa
  »  Dr hab. Marian Kuźma
  »  Dr Maria Siemaszko-Inglot


 • Zarząd III 2006 - XII 2007

 • »  Dr Małgorzata Klisowska - przewodnicząca   
  »  Dr Małgorzata Pociask - sekretarz   
  »  Mgr Leszek Pyziak - skarbnik   
 • Członkowie Zarządu

 • »  Mgr Andrzej Ceglarz /do XII 2006 - wiceprzewodniczący d/s kontaktów z nauczycielami*
  »  Dr Tadeusz Jasiński /do XII 2006 - wiceprzewodniczący (PRz)*
  »  Prof. dr hab. Ryszard Kępa /do XII 2006 - wiceprzewodniczący (UR)*
  »  Dr Maria Siemaszko-Inglot
  »  Dr Tomasz Więcek

  * Nowy Regulamin Oddziału zatwierdzony przez ZG PTF - 9.12.2006 - zgodnie z decyzją Komisji Regulaminowej ZG nie przewiduje funkcji wieceprzewodniczących w Oddziałach PTF

 • Zarząd 2004 - 2006

 • »  Dr hab. Marian Kuźma - przewodniczący   
  »  Dr Tadeusz Jasiński - wiceprzewodniczący (PRz)
  »  Dr Małgorzata Klisowska - wiceprzewodnicząca (UR)
  »  Mgr Krystyna Zembrowska - wiceprzewodnicząca d/s kontaktów z nauczycielami
  »  Mgr Maria Smolak - sekretarz
  »  Mgr Wojciech Szajna - skarbnik
 • Członkowie Zarządu

 • »  Dr Jan Domin
  »  Prof. dr hab. Ryszard Kępa
  »  Prof. dr hab. Aleksander Szymański


  Powrót